Gelişen Teknoloji Gelişen Lojistik

Teknolojinin hızla gelişimi zaman kavramını hızlı ve değerli bir hale getirmiştir. Biz teknolojinin ve lojistiğin iç içe geçtiği bu dönemde her gelişime ve yeniliğe ayak uydurmayı ve takip etmeyi ihmal etmiyoruz. Araç ve ürün için gelişen takip sistemleri, E-lojistik yazılım ve uygulamaları gibi birçok başlık altında inceleyeceğimiz lojistikle teknolojinin buluşması ürünü gönderen ve alan için artık çok çekici bir hal almaya başlıyor.

 

Hayatımıza yeni giren bir kavram;

E-lojistik

İnternetin hayatımızdaki etki alanın artmasıyla birlikte e-ticaret kavramıyla tanıştık. Lojistik sektörü bu tanışmadan kısa bir zaman sonra kendi dilini oluşturduğu e-lojistik kavramıyla bütünleşti. Güvenilir bir ortamda aradığın her şey, her anda ve en önemlisi en hızlı şekilde bulabildiğin bir dünyada işlerin sorunsuz ilerlemesi için planlı bir lojistik operasyonun devreye girmesi gerekiyor. Taşımalar ve teslimatlar için gerekli dosyalar, imzalanması gereken belgeler ve bunların kişiler arası ulaştırılması vakit kaybı yaşatırken devreye EDI yani (Electronic Data Interchange) Türkçe açılımı ile “Elektronik Veri Değişimi Yazılımları” girdi.

EDI Nedir?

Farklı bilişim platformlarına (Donanım, yazılım, iletişim ortamı, …) sahip firma ve kurumlar arasında veri aktarımını sağlama amacı ile 1980’li yılların başında Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde kurulan komisyonların çalışmaları ile oluşturulmuş normlardır.Günümüzde sektörler, satın alma siparişlerinden faturalara, fiyat teklifi isteklerine, kredi başvurularına ve daha birçoğuna kadar bir dizi belge türünü paylaşmak için EDI entegrasyonunu kullanır.

Lojistik sektörü EDI teknolojisiyle hızla bütünleşerek, zamandan ve insan kaynağı kullanımından fark edilir oranda tasarruf etti. Ayrıca avantajlarının çok fazla olduğu bu yazılım şekli idari ve lojistik Giderlerin azalması, ticari ilişkilerin iyileşmesi, kalite üzerinde olumlu etki ve güvenli ortamı sağlamıştır.

 

RFID Teknolojileri

RFID Nedir?

Küçük bir çip ve anten içeren küçük devrelere sahip bir elektronik cihazdır. RFID teknolojisi, adından da anlaşılacağı gibi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir.

RFID’in Lojistik Sektöründe Yeri

Tedarik zincirindeki ağların karmaşıklığının artması, yapıların büyümesi, lojistik ve lojistikte en büyük paya sahip taşımacılık süreçlerinin yönetimi, zincirin üyeleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ancak bilişim teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirilebilir bir durum haline gelmiştir. RFID teknolojisiyle ürünlerdeki karekod takip sisteminin gelişmesi; üretici, tüketici ve taşıyıcılar için hem kaybolan malların getirdiği mali yüklerden kurtulma hem de işçilik maliyetlerini azaltma gibi avantajlar sağladı.

 

Araç Takibi

Lojistik sektöründe alıcı ve gönderici firma için ürün güvenliği, ürünün lokasyon bilgisi, müşteri ile iletişim, sürücü iletişim veya araç performans bilgileri, takograf bilgisi gibi birçok veri bilgisine ihtiyaç duyarlar. Tüm bu verileri aynı anda sağlayan bir teknoloji olan araç takip sistemini günümüzde neredeyse her lojistik firması etkili bir şekilde kullanıyor.

M2M Teknolojisi ; Makinaların Devri

 

Makinalar devri diyoruz çünkü teknolojinin gelişimiyle beraber artık insana çok fazla ihtiyaç duymayan makinelerin iletişim dili sayesinde birçok işlem hızlı bir şekilde tamamlanıp sonuca varıyor.

M2M, cihazlar için geliştirilen akıllı boardlar sayesinde, cihazların uzaktan izlenmesini, yönetilmesini ve birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir teknolojidir. M2M teknolojisi ile bir cihaz çevresel olaylardaki verileri toplar ve bu verileri uzak noktadaki bir cihaza iletir. M2M çözümleri, saha yönetimi, yakıt optimizasyonu ve operasyonel verimlilik gibi büyük faydalar sağladığından sektörde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. lojistik sektörüne sunduğu çözümler sadece yakıt tüketiminin azaltılmasıyla sınırlı değil. Örneğin Filo Periyodik Bakım ve Servis Takip Sistemi, araç filolarının merkezden yönetilmesini, periyodik bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmasına, kullanımlarının düzenli izlenmesine imkân sağlayan bir sistem.

tbh_admin

Request a Free Quote

    FrangibleFast DeliveryInsuredPackaging
    KVKK text I have read and I approve