Konşimento Nedir?

Konşimento Nedir ?

 

Konşimento, yani taşıma senedi  ; üzerinde gönderici,alıcı ve yüklemeye dair her detayın yazılı olarak ibraz edildiği kıymetli evraklardır. Gönderimlerin yüklendiği destinasyondan varış noktasına kadar taşınabilmesi için oluşturulan bu evrak, yükleme operasyonunun tamamlanması ile birlikte, nakliye firması tarafından ilgili kişilere teslim edilmek üzere 3 asıl ya da taşıma şekli ve anlaşmasına göre kopya nüsha olarak düzenlenir.

İthalatçı&alıcı firmanın ürünlerini gümrükten çekebilmesi ve gümrükleme işlemini tamamlayabilmesi için bu evrağı ilgili kurum ve merciilere teslim etmesi gerekmektedir. Bu hususta farklı farklı olmak üzere ; şahsa,emire ve sahibine olmak üzere üç farklı şekilde düzenlenebilmektedir.

tbh_admin

Leave A Reply

Request a Free Quote

    FrangibleFast DeliveryInsuredPackaging
    KVKK text I have read and I approve