İntermodal Taşımacılık

İntermodal Taşıma

 

Sürdürülebilir taşıma sisteminin bir parçası olan intermodal taşımacılık aynı taşıma aracıyla, iki veya daha fazla taşımacılık modu (Karayolu, demiryolu, deniz yolu, havayolu) kullanılarak herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şeklidir.

Bu taşıma şekli kara, demir, deniz ve havayolu taşıma modellerinin birbirine entegre edilmiş halidir. Entegre sonucu uygun taşıma türlerinin seçilmesiyle güvenlik, hız ve maliyet avantajı sağlanarak uygun taşıma şekli gerçekleştirilir.

 

İntermodal Taşımacılık Özellikleri ve Avantajları

  • Öncelikle intermodal taşımacılıta ürünün gönderim süreci içinde yeniden elleçlemesinin yapılmaması sağlanır.
  • İntermodal taşımacılığın en önemli özelliği ise taşıma modları arasındaki ekipmanın serbest değişimidir. Ürün konteyner içinde bir uçağın içinde taşınabilir veya bir demiryolu aracı ile taşımacılığı sağlanabilir.
  • Süre açısından zor güzergâhlı yükler için özel ve garantili taşıma şekli sunmaktadır.
  • Farklı taşıma modları için birden fazla taşıyıcı ve taşım sözlemesi yapılır. Ve taşıma sürecinden birden fazla taşımacı firma sorumlu olur.
  • Daha düşük değere sahip ürünler için hizmet seçenekleri ve fiyat konusunda seçim skalası fazladır.

tbh_admin

Leave A Reply

Request a Free Quote

    FrangibleFast DeliveryInsuredPackaging
    KVKK text I have read and I approve