Incoterms Nedir?

Hangi Amaçla Kullanılır?

Incoterms yani taşıma şekilleri , Uluslarası Ticaret Odası tarafından ticarette kullanılan terimlerin karışıklığını çözüme kavuşturmak ve belirlenmiş bir standartta uygulanması amaçlanarak uygulama koyduğu bir programdır.

Herhangi bir yasal zorunluluğa dayanmamakla birlikte, taşıma şekilleri alıcı ve satıcının ürünlerin taşıma sorumluluğunu hangi noktada ele alacağını içeren görev ve sorumlulukların kısaltılmış terimsel karşılığıdır.

1936 yılında yürürlüğe girmiş olan inctoremsler , zaman içerisinde uluslararası ticaretin değişmesi ve şekillenmesi ile birlikte yıllar içerisinde revize edilerek güncelliğini korumaktadır.

11 ana başlık altında inceleyeceğimiz taşıma şekillerinin kapsamları ve detayları aşağıdaki gibidir. 

TÜM TAŞIMA MODLARINI KAPSAYAN KURALLAR

EXW  Ex-Works ( İş Yerinde Teslim) ;

 Yükümlülükler ;

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( alıcıya aittir.)

-Yükleme prosesi ( alıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır,alıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

FCA-Free Carrier (Taşıyıcıya masrafsız teslim )

Yükümlülükler ;

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcı ve alıcı arasında kararlaştırmaktadır.) 

-Taşıma ( alıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

CPT-Carriage Paid To (Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim )

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcıya aittir.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

DAP-Delivered At Place ( Belirtilen yerde teslim )

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı ya da satıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

DPU-Delivered At Place Unloaded (Belirtilen yerde eşya boşaltılmış teslim )

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcıya  aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( satıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

DDP-Delivered Duty Paid (Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim )

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya  aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı ya da satıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( satıcıyaaittir.)

-İthalat prosedürleri ( satıcıya aittir. )

 

DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ TESLİM)

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya  aittir.)

-Yükleme prosesi ( alıcıya aittir. )

-Taşıma ( alıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı ya da satıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

FOB – FREE ON BOARD (GEMİDE MASRAFSIZ TESLİM)

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya  aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( alıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı ya da satıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

CFR – COST AND FREIGHT (MASRAFLAR VE NAVLUN DAHİL TESLİM)

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya  aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcının alıcıya karşı ürünlere ait taşıma sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, tercihe göre alıcı ya da satıcı tarafından yaptırılır.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (MASRAFLAR, SİGORTA VE NAVLUN DAHİL TESLİM)

-Ürünlerin kontrol,paketleme ve markalama süreci ( satıcıya aittir.)

-İhracat prosedürleri ( satıcıya  aittir.)

-Yükleme prosesi ( satıcıya aittir. )

-Taşıma ( satıcıya aittir. )

-Sigorta ( satıcıya aittir.)

-Boşaltma ( alıcıya aittir.)

-İthalat prosedürleri ( alıcıya aittir. )

 

NCOTERMS 2020’DE HASARIN GEÇİŞİ 

-Kısaltması “C” ile başlayan teslim şekilleri dışındaki tüm teslim şekillerinde belirlenen yer, malların teslim edildiği yeri yani hasarın satıcıdan alıcıya geçtiği yer belirtir.

-Satıcı, malların varma yerine varıp varmadığına bakılmaksızın teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

-Malların gemiye yüklenmesi veya taşıyıcıya tevdi edilmesi veya taşıyıcının tasarrufuna bırakılması, malların satıcı tarafından alıcıya teslim edildiği ana işaret eder.

-Bu an, hasarın satıcıdan alıcıya geçtiği andır

tbh_admin

Leave A Reply

Request a Free Quote

    FrangibleFast DeliveryInsuredPackaging
    KVKK text I have read and I approve